Nền tảng tạo và quản lý chiến dịch xã hội miễn phí cho các
cá nhân và tổ chức

Đề cử bởi Wake it up

Hoạt động phổ biến

Hoạt động mới nhất

Gây quỹ sự kiện 3C

Là sự kiện đầu tiên của The Weavers Organization - tổ chức phi chính phủ đầu tiên tại Bình Dương. 3c giúp người tham gia nâng cao kĩ năng thuyết trình, điều khiển bản thân và...