AHD

Câu lạc bộ/Nhóm hoạt động

Các hoạt động đã tạo gần đây

Các hoạt động đã tạo gần đây

Trở lại trang trước
Thông tin tổ chức

Hà Nội

01686494370

actionforhmongdevelopment@gmail.com

Tài khoản: Khang A Tủa, TK số 1303206315227, Chi nhánh AGRIBANK AGRIBANK HÀ THÁNH

Giới thiệu về chúng tôi


Action for Hmong Development (thường gọi là AHD) là một nhóm các bạn trẻ người Mông đang sống và học tập tại Hà Nội, được thành lập bởi 12 bạn đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang từ ngày 1.8.2015 dưới sự hỗ trợ của Viện nghiên cứu Kinh tế, Xã hội và Môi trường (iSEE).

AHD là một nhóm các bạn trẻ năng động thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ dân tộc thiểu số vào việc thay dổi các diễn ngôn chưa đúng về người dân tộc thiểu số, đồng thời tạo môi trường sống và học tập thân thiện và phù hợp nhất dành cho cộng đồng người dân tộc thiểu số.

AHD tin rằng, các vấn đề của cộng đồng phải do chính cộng đồng đưa ra giải pháp giải quyết. Vì chỉ có chính cộng đồng mới tự hiểu vấn đề thật sự của mình, và không bị thụ động hóa bởi các tác động từ bên ngoài.


Đọc thêm về AHD: http://bit.ly/2mserRzSứ mệnh

Thúc đẩy sự tham gia của các bạn trẻ người dân tộc thiểu số tham gia vào giải quyết vấn đề của chính họ. Đồng thời tạo môi trường và học tập thân thiện và phù hợp nhất dành cho cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Tầm nhìn

AHD tin rằng, mọi nền văn hóa là sự đa dạng, mọi nền văn hóa đều có cái hay, cái đẹp. Mọi sự so sánh văn hóa sẽ dẫn đến định kiến và kì thị tộc người.