Bán cái bạn có & mua cái bạn cần

Tuân thủ luật pháp là điều bắt buộc, ngoài ra không gì là không mua bán được.

Số tiền mong đợi:
100,000,000VND
Giá trị mỗi lượt share:
20,000 VND
Số lượng chia sẻ cần thiết:
5000 share
Thời gian thực hiện:
30 ngày
Số người ủng hộ hoạt động:
1 người
Chúng tôi kể bạn nghe

Khi tôi có một ý tưởng hay và độc đáo. Tôi tìm mọi cách để biến nó thành sự thực. Một thời gian sau tôi chán nản vì việc mình làm không đến đâu, nhưng tôi không muốn ý tưởng của mình vất đi như vậy được. Tôi nghĩ đến việc tại sao không bán nó cho người có thể thực hiện? Bằng cách này tôi có thể giúp ích cho mọi người đồng thời tôi lại có tiền để tiếp tục sống và sáng tạo. Có thể bạn nghĩ tôi ngu dốt khi bán mình một cách rẻ mạt, làm việc thì hời hợt không có hiệu quả. Nhưng biết sao được tôi chỉ cần người thực hiện nó nhanh nhất và thỏa mãn được khát vọng muốn đóng góp một thứ gì đó cho cuộc sống tốt hơn, giả sử bạn là tôi thì bạn có làm như tôi không? Vì thế tôi muốn tạo lập một công ti hay chính sác chỉ là một trang mạng đưa người bán và người mua đến gần nhau hơn nữa.Tôi muốn xây dựng một nơi, nhà sản xuất bán sản phẩm của mình và mua những sản phẩm, thông tin, ý tưởng mà họ cần đẻ phát triển chính họ. Và điều đó đã đưa tôi tới đây.

Chúng tôi muốn làm gì

Trang mạng tôi muốn xây dựng là nơi bất cứ ai cần cái gì sẽ được cung cái đó nhưng trong giới hạn của luật pháp. Chỉ cần mong muốn của bạn không đi quá luật pháp tôi sẽ tìm kiếm các dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của bạn. Nếu tôi không đáp ứng được nhu cầu của bạn, tôi sẽ biến nó thành ý tưởng gửi nó tới cho những nhà doanh nghiệp có thể thực hiện được và phản hồi lại cho bạn sớm nhất. Và mỗi mong muốn của bạn không được đáp ứng tôi sẽ trả cho bạn một số tiền để mua nó và biến nó thành thông tin để mua bán với các nhà doanh nghiệp. Còn nhà doanh nghiệp đến với tôi, họ sẽ có một nơi bán hàng lí tưởng đồng thời cũng là nơi mua những thứ họ không thể có để phát triển chính họ.

Chúng tôi sẽ thực hiện như thế nào

Tôi cần khoảng 100.000.000 để xây dựng trang mạng của mình và thuê người .

Tôi cần

  • Một bộ máy tính

Địa điểm thực hiện: Không giới hạn

Thời gian thực hiện: 1/8/2018-30/8/2018

Các hoạt động chính:

  • Thiết kế trang mạng và liên hệ với các nhà doanh nghiệp mọi lĩnh vực:Từ ngày 1/8/2018 đến 30/8/2018

Liên lạc với “Bán cái bạn có & mua cái bạn cần”

Hotline:       0945823214

Facebook:   Dao Ngoc Anh

Email:         anh0943280456@gmail.com

Tôi luôn cần sự giúp đỡ của những nhà tài trợ, sự ủng hộ của các doanh nghiệp và mọi người.

Xin chân thành cảm ơn!