Kiến Nghị Hoãn Thông Qua Luật Về Hội

Chữ ký :
1
0.1% Hoàn thành

Đạt 0.1% so với mục tiêu 1000 Chữ ký

Người nhận
Quốc hội Việt Nam

Cử tri kiến nghị Quốc hội HOÃN THÔNG QUA Luật Về Hội vì Dự thảo tiếp tục ngăn cản quyền tự do hiệp hội của người dân!  

Bạn có là thành viên của Hội đồng hương, Hội cựu sinh viên, Hội những người yêu chó mèo? Bạn có  biết Hội của bạn có thể trở thành bất hợp pháp, bị ngăn cản hoạt động nếu không được nhà nước cấp phép? Hội người khuyết tật, Hội những người yêu môi trường, hay Hội bệnh nhân ung thư vú dù có được cấp phép cũng không được liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài dù là để xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường hay cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt. Bạn có thể chấp nhận được điều này không?

Đó sẽ là sự thật nếu Dự thảo Luật về hội được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2016 này.

Theo điều 4 Dự thảo đề ngày 10/10/2016 của Luật về hội, Hội phải “được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, công nhận điều lệ và người đứng đầu”. Điều này sẽ gạt bỏ và phủ nhận hàng trăm nghìn hội không đăng ký đang tồn tại, hoạt động bình thường và có ích trên thực tế. Hơn nữa, cơ quan nhà nước có thể nói KHÔNG với người đứng đầu do chính hội bạn bầu ra.

Khoản 5 điều 8 quy định “hội không liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài; trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định”. Điều này đi ngược lại xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế, đẩy Việt Nam trở lại sự cô lập và lạc hậu vì người dân và hội của họ không thể trao đổi thông tin, kiến thức, chuyên môn, hợp tác đầu tư, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi với các đối tác quốc tế.

Còn Chương II về thủ tục thành lập hội rất khắt khe, thể hiện cơ chế xin-cho trong việc thành lập và hoạt động của hội, gây phiền hà về thủ tục hành chính cho người dân. Nó cũng tạo ra kẽ hở để công chức nhà nước cản trở quyền tự do hiệp hội của người dân, can thiệp vào hoạt động nội bộ của hội.

Ngoài ra, Dự thảo Luật về hội mới nhất chỉ được đưa ra trước kỳ họp Quốc hội 10 ngày và  không công khai để nhân dân có đủ thời gian thảo luận, góp ý. Nếu được thông qua như hiện tại, nó sẽ không phản ánh được tinh thần tôn trọng quyền con người của Hiến pháp 2013, cụ thể là điều 25 về quyền tự do lập hội của người dân, và những cam kết chuẩn mực theo Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị Việt Nam đã tham gia từ năm 1982. Nó không khơi thông được các nguồn lực trong xã hội, thúc đẩy hợp tác giữa người dân với nhau để cùng nhà nước giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước.

Chính vì vậy, chúng tôi những cử tri ký tên dưới đây đề nghị các đại biểu Quốc hội khóa XIV CHƯA THÔNG QUA Dự thảo Luật về Hội trong kỳ họp thứ 2 này để Dự thảo tiếp tục được chỉnh sửa theo hướng tiến bộ và thật sự đáp ứng nhu cầu của người dân và sự phát triển của đất nước.

  • Trần Chung Châu
     -  1 Năm Trước
    Luật không bảo vệ quyền tự do hiệp hội của người dân, thay vì đó khiến người dân thêm hoang mang lo sợ thì cần nghiên cứu thêm, không cần thiết phải thông qua trong kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV

Thảo luận