KIẾN NGHỊ PHẢN ĐỐI TĂNG THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG

Nếu không giảm, đừng tăng thêm gánh nặng cho Dân và Doanh nghiệp

Chữ ký :
4872
97.44% Hoàn thành

Đạt 97.44% so với mục tiêu 5000 Chữ ký

Người nhận
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội

KIẾN NGHỊ PHẢN ĐỐI TĂNG THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BVMT) ĐỐI VỚI XĂNG 

(Đề nghị Quốc Hội bác bỏ đề xuất tăng thuế BVMT đối với xăng từ 3.000 đồng/1 lít lên 8.000 đồng/1 lít xăng)

 

Kính gửi:           Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Đồng kính gửi:  Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi – những công dân Việt Nam ký tên dưới đây được biết Bộ Tài Chính đã đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường từ 3.000 đồng/1 lít lên 8.000 đồng/1 lít, và Chính phủ đã đồng ý đề xuất này, hiện trình lên Quốc Hội để xem xét thông qua. Căn cứ vào khoản 1 Điều 28 Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước”, chúng tôi phản đối đề xuất này và kiến nghị Quốc Hội bác bỏ đề xuất tăng thuế BVMT vì:

1. Những lý do Bộ Tài Chính (BTC) đưa ra để biện minh cho việc tăng thuế BVMT này là không thỏa đáng.

BTC  đưa ra những lý do sau và đều không có căn cứ:

i. Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cá nhân về BVMT.

Nếu theo lập luận này, lẽ ra BTC phải đề xuất tăng thuế BVMT cho những hàng hóa dịch vụ khác ảnh hưởng đến môi trường, thậm chí gây hại lớn hơn như nhiệt điện chạy bằng than, các nhà máy kiểu Formusa … Nhưng BTC chỉ tập trung tăng thuế BVMT đối với xăng là bất hợp lý

ii. Đảm bảo chính sách có tính ổn định.

Chính đề xuất này khiến chính sách bất ổn. Ngay trong năm 2015 đã thực hiện việc tăng thuế BVMT đối với xăng từ 1.000 đồng/1 lít lên 3.000 đồng/1 lít. Nay đề xuất tăng tiếp khiến người dân và Doanh nghiệp càng nghi ngờ về chính sách thuế tùy tiện của Nhà nước.

iii. Phù hợp với lộ trình dài thay thế thuế nhập khẩu phải cắt giảm dần

Hiện mức thuế nhập khẩu của xăng hiện trung bình 15%, nếu giảm dần về 0 cũng chỉ tương ứng mức tăng thêm 1.000 đồng/1 lít, tức chỉ cần tăng trần khung thuế BVMT hiện nay đối với xăng (4.000 đồng/1 lít), không cần tăng trần khung thuế lên 8.000 đồng/1 lít theo như đề xuất.

iv. Phù hợp với mức thu của các nước xung quanh nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu 

Lập luận này không đúng vì có nhiều nước khác có giá xăng thấp hơn (như Malaisia, Indosia …). Mặt khác nếu có buôn lậu xăng dầu sang nước láng giềng, chính những nước này thiệt hại và phải có biện pháp ngăn ngừa (vì không thu đủ thuế), trong khi không có cơ sở để xác định Việt Nam thất thu thuế (kể cả thuế BVMT)

2. Việc tăng thuế BVMT đối với xăng sẽ dẫn đến tăng giá xăng, ảnh hưởng bất lợi trực tiếp đến người tiêu dùng và doanh nghiệp. 

Đặc biệt những người nghèo và thu nhập trung bình sẽ bị ảnh hưởng nhất, chi phí sản xuất kinh doanh gia tăng gây bất lợi cho tính cạnh tranh của các hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Mọi công dân Việt Nam (trong đó có chúng tôi) chắc chắn bị ảnh hưởng từ việc tăng thuế này, cuộc sống sẽ thêm khó khăn.

3. Việc tăng thuế này riêng đối với xăng trái với mục đích của thuế BVMT.

Từ lâu, thuế BVMT được diễn giải nhằm huy động nguồn lực cho công tác BVMT. Tuy nhiên, sau lần tăng thuế BVMT từ 1.000 đồng/1 lít lên 3.000 đồng/1 lít xăng từ năm 2015, nguồn thu từ sắc thuế này đã tăng đột biến, năm 2014 thu 12.000 tỷ đồng, năm 2015 thu 28.000 tỷ đồng, năm 2016 thu 38.000 tỷ đồng. Trong khi việc chi cho công tác BVMT đều thấp hơn hẳn so với nguồn thu thuế BVMT, ví dụ năm 2016 chi BVMT là 12.290 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 thu thuế BVMT.

        Chúng tôi lo ngại rằng, nếu thực thi đề xuất thuế BVMT ở mức 8.000 đồng/1 lít xăng sẽ gây biến động lớn trong xã hội, người dân thêm bất bình, thậm chí có thể xảy ra bất ổn.

        Chính vì lẽ trên, chúng tôi đề nghị Quốc Hội bác bỏ đề xuất tăng thuế BVMT này đối với xăng hoặc yêu cầu Chính phủ phải rút bỏ đề xuất này, để người dân yên tâm sinh sống và doanh nghiệp yên tâm làm ăn.

                                                                Trân trọng.

                                                      Những người kiến nghị 

 

Thảo luận