Kitfe

Công ty

Các hoạt động tham gia tài trợ

Các hoạt động đã tạo gần đây

Trở lại trang trước
Thông tin tổ chức

Tầng 8 - Creative City - Số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

0986658353

Chưa cập nhật

Tài khoản: Chưa cập nhật

Giới thiệu về chúng tôi

"KitFE - Kitchen for Everyone" là hình thức đặt đồ ăn đơn giản và nhanh chóng, với các lựa chọn thực đơn phong phú như làm từ chính căn bếp của gia đình...

Sứ mệnh
Chưa cập nhật
Tầm nhìn
Chưa cập nhật