L.A.P.C

Tổ chức phi chính phủ

Các hoạt động đã tạo gần đây

Xem tất cả

Các hoạt động tham gia tài trợ

Các hoạt động đã tạo gần đây

Trở lại trang trước
Thông tin tổ chức

BT3 Khu Vimeco 2 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hanoi,

0967178984

Chưa cập nhật

Tài khoản: Chưa cập nhật

Giới thiệu về chúng tôi

Tổ chức The Learn&Play Camp (LAPC) là một tổ chức phi lợi nhận hỗ trợ phát triển giáo dục tại Việt Nam. Tổ chức là một cộng đồng mạng lưới kết nối các Tình nguyện viên và trại sinh trên khắp cả nước chung tay cùng giúp đỡ những đối tượng khó khăn thông qua các chương trình thể thao và giáo dục và trải nghiệm giá trị sống của tổ chức. Với sứ mệnh phát triển con người thông qua các hoạt động trải nghiệm và chương trình hỗ trợ giáo dục, LAPC mang đến những lợi ích lâu dài như giảm thiểu tỷ lệ bỏ học, nâng cao tình trạng sức khoẻ, định hướng nghề nghiệp và một cuộc sống phát triển ổn định cho những người yếu thế trong xã hội nói chung và đồng bào các tỉnh vùng cao, vùng xâu vùng xa nói riêng.

Sứ mệnh
Chưa cập nhật
Tầm nhìn
Chưa cập nhật