Trần Thị Minh Hải

Co-Founder Wake It Up

Các hoạt động khởi xướng

Xem tất cả
BẢO TỒN TÊ TÊ

Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ động vật, thực vật hoang dã tại Việt Nam

adfdf

dfbvdsfvcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc...

Cuộc thi Code for Change

Cuộc thi “code For Change” được tổ chức với mong muốn tìm kiếm được những ý tưởn...

Hello it me you looking for

Dear anh Doanh, em đã xem qua bộ hồ sơ giải thể mà bên Startup Law tư vấn ạ. Vì...

 Xem thêm

Các hoạt động đang tham gia

Xem tất cả
 Xem thêm

Thông tin cá nhân

Hà Nội

30 tháng 11 năm 1994

Action4Future

Đại học Thương Mai

haittm.a4f@gmail.com

01647728829

Giới thiệu
Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi yêu thích các hoạt động xã hội, đặc biệt chủ đề về giáo dục và trẻ em. Ước mơ của tôi là được trở thành một cô giáo.

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập