Nguyen Thu Quyen

Các hoạt động khởi xướng

Xem tất cả
Nước sạch cho em

Dự án nhằm cung cấp nước sạch cho những người dân ở vùng hạn mặn.

 Xem thêm

Các hoạt động đang tham gia

Xem tất cả
 Xem thêm

Thông tin cá nhân

Chưa cập nhật

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập