Cho những nụ cười Việt

Các hoạt động khởi xướng

Các hoạt động đang tham gia

Thông tin cá nhân

Hanoi

30 tháng 11 năm

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Giới thiệu
Một CLB tình nguyện nỗ lực vì nụ cười và niềm hạnh phúc của người Việt, đặc biệt là những trẻ em nghèo. Chúng tôi hướng tới những dự án mang tính bền vững trong lĩnh vực giáo dục.

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập