Đặng Hoài Phúc

Các hoạt động khởi xướng

Các hoạt động đang tham gia

Gieo

Thông tin cá nhân

Nhà trọ Phương Nguyên, đường Nguyễn Văn Cánh, phường Phú Tân, tp. Bến Tre, tỉnh Bến tre

24 tháng 09 năm 1999

Chưa cập nhật

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập