Công Ý Nguyễn

Các hoạt động khởi xướng

Xây dựng hồ bơi

Tai nạn đuối nước đang gia tăng nhất là vào mùa Hè và mùa mưa lũ đang thực sự là...

Các hoạt động đang tham gia

Các hoạt động đã tham gia

Thông tin cá nhân

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

congy_may@yahoo.com

Chưa cập nhật

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập