Wake It Up

Công ty

Các hoạt động đã tạo gần đây

Xem tất cả

Các hoạt động tham gia tài trợ

Xem tất cả

Các hoạt động đã ủng hộ

Các hoạt động đã tạo gần đây

Trở lại trang trước
Thông tin tổ chức

Phòng 1903, 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

01647728829

info@wakeitup.net

Tài khoản: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ WAKE IT UP VIỆT NAM , TK số 085100000209, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Giới thiệu về chúng tôi

Wake It Up là một nền tảng online dành cho việc khởi tạo, quản lý và tham gia vào các hoạt động, chiến dịch xã hội.

Sứ mệnh
Tầm nhìn
Chưa cập nhật