Xây dựng hồ bơi

Số tiền mong đợi:
100,000,000VND
Giá trị mỗi lượt share:
10,000 VND
Số lượng chia sẻ cần thiết:
10000 share
Thời gian thực hiện:
30 ngày
Số người ủng hộ hoạt động:
0 người
Chúng tôi kể bạn nghe

Trước tình trạng, hàng năm vào dịp hè và mưa lũ lại xảy ra tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhưng lại thiếu cơ sở vật chất để trang bị kỹ năng bơi cho trẻ em. Vì vậy cần có bể bơi giúp cho các em biết bơi, qua đó giảm thiếu những tai nạn đuối nước xảy ra.

Chúng tôi muốn làm gì

Xây dựng bể bơi, giúp trang bị khả năng bơi miễn phí  cho các em thiếu nhi

Chúng tôi sẽ thực hiện như thế nào

Xây dựng bể bơi tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi (Huyện Tuy Phước - Bình Định). Nếu vận động xây dựng được bể bơi, thì sẽ duy trì thường xuyên các lớp dạy bơi cho các em